Размер шрифта
A- A+
Межбуквенное растояние
Цвет сайта
A A A A
Изоображения
Дополнительно

Список ответственных за выдачу справок

2.1. Выдача выпіскі (копіі) з працоўнай кніжкі

Дакументы і (або) звесткі, неабходныя для ажыццяўлення адміністрацыйнай працэдуры: не прадстаўляюцца.

Максімальны тэрмін ажыццяўлення адміністрацыйнай працэдуры: 5 дзён з дня звароту.

Тэрмін дзеяння дакумента: бестэрмінова.

Адказны работнік: Локшына Ганна Леанідаўна, інспектар па кадрах.

У выпадку адсутнасці адказнага работніка абавязкі па выкананні адміністрацыйнай працэдуры ўскладаюцца на сакратара Логвіну Дар'ю Аляксандраўну, кабінет № 5, тэл. 354 47 62.

Памер платы, якая спаганяецца пры ажыццяўленні адміністрацыйнай працэдуры – бясплатна.

Месца і час ажыццяўлення адміністрацыйнай працэдуры – 09.00 – 17.30, кабінет № 5(б), тэл. 354 47 62.

2.2. Выдача даведкі аб месцы працы, службы і займаемай пасадзе

Дакументы і (або) звесткі, неабходныя для ажыццяўлення адміністрацыйнай працэдуры: не прадстаўляюцца.

Максімальны тэрмін ажыццяўлення адміністрацыйнай працэдуры: 5 дзён з дня звароту.

Тэрмін дзеяння дакумента: бестэрмінова.

Адказны работнік: Вінтэрштэйн Аляксандра Пятроўна, інспектар па кадрах.

У выпадку адсутнасці адказнага работніка абавязкі па выкананні адміністрацыйнай працэдуры ўскладаюцца на сакратара Логвіну Дар'ю Аляксандраўну, кабінет № 5, тэл. 354 47 62.

Памер платы, якая спаганяецца пры ажыццяўленні адміністрацыйнай працэдуры – бясплатна.

Месца і час ажыццяўлення адміністрацыйнай працэдуры – 09.00 – 17.30, кабінет № 5(б), тэл. 354 47 62.

2.3. Выдача даведкі аб перыядзе працы, службы

Дакументы і (або) звесткі, неабходныя для ажыццяўлення адміністрацыйнай працэдуры: не прадстаўляюцца.

Максімальны тэрмін ажыццяўлення адміністрацыйнай працэдуры: 5 дзён з дня звароту.

Тэрмін дзеяння дакумента: бестэрмінова.

Адказны работнік: Вінтэрштэйн Аляксандра Пятроўна, інспектар па кадрах.

У выпадку адсутнасці адказнага работніка абавязкі па выкананні адміністрацыйнай працэдуры ўскладаюцца на сакратара Логвіну Дар'ю Аляксандраўну, кабінет № 5, тэл. 354 47 62.

Памер платы, якая спаганяецца пры ажыццяўленні адміністрацыйнай працэдуры – бясплатна.

Месца і час ажыццяўлення адміністрацыйнай працэдуры – 09.00 – 17.30, кабінет № 5(б), тэл. 354 47 62.

2.4. Выдача даведкі аб памеры заработнай платы (грашовага забеспячэння)

Дакументы і (або) звесткі, неабходныя для ажыццяўлення адміністрацыйнай працэдуры: не прадстаўляюцца.

Максімальны тэрмін ажыццяўлення адміністрацыйнай працэдуры: 5 дзён з дня звароту.

Тэрмін дзеяння дакумента: бестэрмінова.

Адказны работнік: Іўчык Марыя Мікалаеўна, бухгалтар.

У выпадку адсутнасці адказнага работніка абавязкі па выкананні адміністрацыйнай працэдуры ўскладаюцца на галоўнага бухгалтара Масцеркевіч Наталію Валянцінаўну, кабінет № 3, тэл. 242 87 16.

Памер платы, якая спаганяецца пры ажыццяўленні адміністрацыйнай працэдуры – бясплатна.

Месца і час ажыццяўлення адміністрацыйнай працэдуры – 09.00 – 17.30, кабінет № 3, тэл. 242 87 16.

2.5. Прызначэнне дапамогі па цяжарнасці і родах

Дакументы і (або) звесткі, неабходныя для ажыццяўлення адміністрацыйнай працэдуры:

пашпарт або іншы дакумент, які сведчыць асобу;

лісток непрацаздольнасці;

даведка аб памеры заработнай платы – у выпадку, калі перыяд, за які вызначаецца сярэднядзённы заробак для назначэння дапамогі, складаецца з перыядаў работы ў розных наймальнікаў.

Максімальны тэрмін ажыццяўлення адміністрацыйнай працэдуры: 10 дзён з дня звароту, а ў выпадку запыту цi прадстаўлення дакументаў і (або) звестак ад іншых дзяржаўных органаў, іншых арганізацый і (або) атрымання дадатковай інфармацыі, неабходнай для назначэння дапамогі, – 1 месяц.

Тэрмін дзеяння дакумента: на тэрмін, які пазначаны ў лісце непрацаздольнасці.

Адказны работнік: Іўчык Марыя Мікалаеўна, бухгалтар.

У выпадку адсутнасці адказнага работніка абавязкі па выкананні адміністрацыйнай працэдуры ўскладаюцца на галоўнага бухгалтара Масцеркевіч Наталію Валянцінаўну, кабінет № 3, тэл. 242 87 16.

Памер платы, якая спаганяецца пры ажыццяўленні адміністрацыйнай працэдуры – бясплатна.

Месца і час ажыццяўлення адміністрацыйнай працэдуры – 09.00 – 17.30, кабінет № 3, тэл. 242 87 16.

2.6. Прызначэнне дапамогі ў сувязі з нараджэннем дзіцяці

Дакументы і (або) звесткі, неабходныя для ажыццяўлення адміністрацыйнай працэдуры:

заява;

пашпарт ці іншы дакумент, які сведчыць асобу;

даведка аб нараджэнні дзіцяці - у выпадку, калі дзіця нарадзілася ў Рэспубліцы Беларусь;

пасведчанне аб нараджэнні дзіцяці - у выпадку, калі дзіця нарадзілася за межамі Рэспублікі Беларусь;

пасведчання аб нараджэнні, смерці дзяцей, у тым ліку старэйшых за 18 гадоў (прадстаўляюцца на ўсіх дзяцей);

копія рашэння суда аб усынаўленні (удачарэнні) (далей - усынаўленне) - для сем’яў, якія ўсынавілі (удачарыць) (далей - усынавiлi) дзяцей;

выпіскі (копіі) з працоўных кніжак бацькоў (усынавiцеляў (удачарыцеляў) (далей - усынавіцелі ), апекуноў) ці іншыя дакументы, якія пацвярджаюць іх занятасць, - у выпадку неабходнасці вызначэння месца прызначэння дапамогі;

копія рашэння суда аб скасаванні шлюбу або пасведчанне аб скасаванні шлюбу ці іншы дакумент, які пацвярджае катэгорыю няпоўнай сям’і, - для няпоўных сем’яў копія рашэння мясцовага выканаўчага і распарадчага органа аб устанаўленні апекі (папячыцельства) - для асоб, назначаных апекунамі (папячыцелямі) дзiцяцi пасведчанне аб заключэнні шлюбу - у выпадку, калі заяўнік знаходзіцца ў шлюбе.

Максімальны тэрмін ажыццяўлення адміністрацыйнай працэдуры: 10 дзён з дня звароту, а ў выпадку запыту цi прадстаўлення дакументаў і (або) звестак ад іншых дзяржаўных органаў, іншых арганізацый і (або) атрымання дадатковай інфармацыі, неабходнай для назначэння дапамогі, – 1 месяц.

Тэрмін дзеяння дакумента: адначасова.

Адказны работнік: Іўчык Марыя Мікалаеўна, бухгалтар.

У выпадку адсутнасці адказнага работніка абавязкі па выкананні адміністрацыйнай працэдуры ўскладаюцца на галоўнага бухгалтара Масцеркевіч Наталію Валянцінаўну, кабінет № 3, тэл. 242 87 16.

Памер платы, якая спаганяецца пры ажыццяўленні адміністрацыйнай працэдуры – бясплатна.

Месца і час ажыццяўлення адміністрацыйнай працэдуры – 09.00 – 17.30, кабінет № 3, тэл. 242 87 16.

2.8. Прызначэнне дапамогі жанчынам, якія сталі на ўлік у дзяржаўных арганізацыях аховы здароўя да 12-тыднёвага тэрміну цяжарнасці

Дакументы і (або) звесткі, неабходныя для ажыццяўлення адміністрацыйнай працэдуры:

заява;

пашпарт ці іншы дакумент, які сведчыць асобу;

заключэнне ўрачэбна-кансультацыйнай камісіі.

Максімальны тэрмін ажыццяўлення адміністрацыйнай працэдуры: 10 дзён з дня звароту, а ў выпадку запыту цi прадстаўлення дакументаў і (або) звестак ад іншых дзяржаўных органаў, іншых арганізацый і (або) атрымання дадатковай інфармацыі, неабходнай для назначэння дапамогі, – 1 месяц.

Тэрмін дзеяння дакумента: адначасова.

Адказны работнік: Іўчык Марыя Мікалаеўна, бухгалтар.

У выпадку адсутнасці адказнага работніка абавязкі па выкананні адміністрацыйнай працэдуры ўскладаюцца на галоўнага бухгалтара Масцеркевіч Наталію Валянцінаўну, кабінет № 3, тэл. 242 87 16.

Памер платы, якая спаганяецца пры ажыццяўленні адміністрацыйнай працэдуры – бясплатна.

Месца і час ажыццяўлення адміністрацыйнай працэдуры – 09.00 – 17.30, кабінет № 3, тэл. 242 87 16.

2.9. Прызначэнне дапамогі па догляду дзіцяці ва ўзросце да 3 гадоў

Дакументы і (або) звесткі, неабходныя для ажыццяўлення адміністрацыйнай працэдуры:

заява;

пашпарт ці іншы дакумент, які сведчыць асобу;

пасведчанне аб нараджэнні дзіцяці (для замежных грамадзян і асоб без грамадзянства, якім прадастаўлены статус бежанца ў Рэспубліцы Беларусь, - пры наяўнасці такога пасведчання);

копія рашэння суда аб усынаўленні – для сем’яў, якія ўсынавілі дзяцей;

выпіскі (копіі) з працоўных кніжак бацькоў (усынавiцеляў, апекуноў) ці іншыя дакументы, якія пацвярджаюць іх занятасць;

дамавая кнiга (пры яе наяўнасці) - для грамадзян, якія пражываюць у аднакватэрным, блакіраваным жылым доме;

даведка аб тым, што грамадзянін з’яўляецца навучэнцам або выхаванцам установы;

адукацыі (з указаннем іншых неабходных звестак, якімі валодае ўстанова адукацыі);

копія рашэння суда аб скасаванні шлюбу альбо пасведчанне аб скасаванні шлюбу ці іншы дакумент, які пацвярджае катэгорыю няпоўнай сям’і, - для няпоўных сем’яў;

даведка аб выхадзе на працу, службу, вучобу да заканчэння адпачынку па догляду за дзіцем ва ўзросце да 3 гадоў і спыненні выплаты дапамогі - пры афармленні адпачынку па догляду за дзіцяці да дасягнення ім узросту 3 гадоў іншым членам сям’і.

Максімальны тэрмін ажыццяўлення адміністрацыйнай працэдуры: 10 дзён з дня звароту, а ў выпадку запыту цi прадстаўлення дакументаў і (або) звестак ад іншых дзяржаўных органаў, іншых арганізацый і (або) атрымання дадатковай інфармацыі, неабходнай для назначэння дапамогі, – 1 месяц.

Тэрмін дзеяння дакумента: па дзень дасягнення дзіцем узросту трох гадоў.

Адказны работнік: Іўчык Марыя Мікалаеўна, бухгалтар.

У выпадку адсутнасці адказнага работніка абавязкі па выкананні адміністрацыйнай працэдуры ўскладаюцца на галоўнага бухгалтара Масцеркевіч Наталію Валянцінаўну, кабінет № 3, тэл. 242 87 16.

Памер платы, якая спаганяецца пры ажыццяўленні адміністрацыйнай працэдуры – бясплатна.

Месца і час ажыццяўлення адміністрацыйнай працэдуры – 09.00 – 17.30, кабінет № 3, тэл. 242 87 16.

2.12. Прызначэнне дапамогі на дзяцей старэйшых за 3 гады

Дакументы і (або) звесткі, неабходныя для ажыццяўлення адміністрацыйнай працэдуры:

заява;

пашпарт ці іншы дакумент, які сведчыць асобу;

пасведчання аб нараджэнні непаўналетніх дзяцей (прадстаўляюцца на ўсіх дзяцей) (для замежных грамадзян і асоб без грамадзянства, якім прадастаўлены статус бежанца ў Рэспубліцы Беларусь, - пры наяўнасці такіх сведчанняў);

копія рашэння суда аб усынаўленні - для сем’яў , якія ўсынавілі дзяцей;

копія рашэння мясцовага выканаўчага і распарадчага органа аб устанаўленні апекі (папячыцельства) - для асоб, назначаных апекунамі (папячыцелямі) дзiцяцi;

пасведчанне інваліда альбо заключэнне медыка-рэабілітацыйнай экспертнай камісіі аб усталяванні інваліднасці - для дзіцяці-інваліда ва ўзросце да 18 гадоў;

пасведчанне інваліда - для маці (мачахі), бацькі (айчыма), усынавiцеля, апекуна (папячыцеля), якiя з’яўляюцца iнвалiдамi;

даведка аб прызыве на тэрміновую ваенную службу - для сем'яў ваеннаслужачых, якія праходзяць тэрміновую ваенную службу;

пасведчанне аб заключэнні шлюбу - у выпадку, калі заяўнік складаецца ў шлюбе;

копія рашэння суда аб скасаванні шлюбу або пасведчанне аб скасаванні шлюбу ці іншы дакумент, які пацвярджае катэгорыю няпоўнай сям’і, - для няпоўных сем’яў;

копія рашэння суда аб устанаўленнi бацькоўства - для сем’яў ваеннаслужачых, якія праходзяць тэрміновую ваенную службу;

даведка аб тым, што грамадзянін з’яўляецца навучэнцам (прадстаўляецца на ўсіх дзяцей, на дзяцей, старэйшых за 14 гадоў прадстаўляецца на дату вызначэння права на дапамогу і на пачатак навучальнага года);

выпіскі (копіі) з працоўных кніжак бацькоў (усынавiцеляў, апекуноў (папячыцеляў) ці іншыя дакументы, якія пацвярджаюць іх занятасць;

звесткі аб атрыманых даходах за 6 месяцаў года, папярэдняга году звароту, - для працаздольнага бацькі (айчыма) у поўнай сям’і, аднаго з бацькоў у няпоўнай сям’і, усынавiцеля, апекуна (папячыцеля);

даведка аб памеры дапамогі на дзяцей і перыядзе яе выплаты - у выпадку змены месца выплаты дапамогі.

Максімальны тэрмін ажыццяўлення адміністрацыйнай працэдуры: 10 дзён з дня звароту, а ў выпадку запыту цi прадстаўлення дакументаў і (або) звестак ад іншых дзяржаўных органаў, іншых арганізацый і (або) атрымання дадатковай інфармацыі, неабходнай для назначэння дапамогі, – 1 месяц.

Тэрмін дзеяння дакумента: па 30 чэрвеня або па 31 снежня каляндарнага года, у якім прызначана дапамога, альбо па дзень дасягнення дзіцем 16- гадовага, 18-гадовага ўзросту.

Адказны работнік: Іўчык Марыя Мікалаеўна, бухгалтар.

У выпадку адсутнасці адказнага работніка абавязкі па выкананні адміністрацыйнай працэдуры ўскладаюцца на галоўнага бухгалтара Масцеркевіч Наталію Валянцінаўну, кабінет № 3, тэл. 242 87 16.

Памер платы, якая спаганяецца пры ажыццяўленні адміністрацыйнай працэдуры – бясплатна.

Месца і час ажыццяўлення адміністрацыйнай працэдуры – 09.00 – 17.30, кабінет № 3, тэл. 242 87 16.

2.13. Прызначэнне дапамогі па догляду за хворым дзіцем ва ўзросце да 14 гадоў

Дакументы і (або) звесткі, неабходныя для ажыццяўлення адміністрацыйнай працэдуры: лісток непрацаздольнасці.

Максімальны тэрмін ажыццяўлення адміністрацыйнай працэдуры: 10 дзён з дня звароту, а ў выпадку запыту цi прадстаўлення дакументаў і (або) звестак ад іншых дзяржаўных органаў, іншых арганізацый і (або) атрымання дадатковай інфармацыі, неабходнай для назначэння дапамогі, – 1 месяц.

Тэрмін дзеяння дакумента: на тэрмін, пазначаны ў лісце непрацаздольнасці.

Адказны работнік: Іўчык Марыя Мікалаеўна, бухгалтар.

У выпадку адсутнасці адказнага работніка абавязкі па выкананні адміністрацыйнай працэдуры ўскладаюцца на галоўнага бухгалтара Масцеркевіч Наталію Валянцінаўну, кабінет № 3, тэл. 242 87 16.

Памер платы, якая спаганяецца пры ажыццяўленні адміністрацыйнай працэдуры – бясплатна.

Месца і час ажыццяўлення адміністрацыйнай працэдуры – 09.00 – 17.30, кабінет № 3, тэл. 242 87 16.

2.14. Прызначэнне дапамогі па догляду дзіцяці ва ўзросце да 3 гадоў і дзіцяці-інваліда ва ўзросце да 18 гадоў у выпадку хваробы маці або іншай асобы, якая фактычна ажыццяўляе догляд дзіцяці

Дакументы і (або) звесткі, неабходныя для ажыццяўлення адміністрацыйнай працэдуры: лісток непрацаздольнасці.

Максімальны тэрмін ажыццяўлення адміністрацыйнай працэдуры: 10 дзён з дня звароту, а ў выпадку запыту цi прадстаўлення дакументаў і (або) звестак ад іншых дзяржаўных органаў, іншых арганізацый і (або) атрымання дадатковай інфармацыі, неабходнай для назначэння дапамогі, – 1 месяц.

Тэрмін дзеяння дакумента: на тэрмін, пазначаны ў лісце непрацаздольнасці.

Адказны работнік: Іўчык Марыя Мікалаеўна, бухгалтар.

У выпадку адсутнасці адказнага работніка абавязкі па выкананні адміністрацыйнай працэдуры ўскладаюцца на галоўнага бухгалтара Масцеркевіч Наталію Валянцінаўну, кабінет № 3, тэл. 242 87 16.

Памер платы, якая спаганяецца пры ажыццяўленні адміністрацыйнай працэдуры – бясплатна.

Месца і час ажыццяўлення адміністрацыйнай працэдуры – 09.00 – 17.30, кабінет № 3, тэл. 242 87 16.

2.16. Прызначэнне дапамогі па часовай непрацаздольнасці па догляду дзіцяці-інваліда ва ўзросце да 18 гадоў у выпадку яго санаторна-курортнага лячэння, медыцынскай рэабілітацыі

Дакументы і (або) звесткі, неабходныя для ажыццяўлення адміністрацыйнай працэдуры: лісток непрацаздольнасці.

Максімальны тэрмін ажыццяўлення адміністрацыйнай працэдуры: 10 дзён з дня звароту, а ў выпадку запыту цi прадстаўлення дакументаў і (або) звестак ад іншых дзяржаўных органаў, іншых арганізацый і (або) атрымання дадатковай інфармацыі, неабходнай для назначэння дапамогі, – 1 месяц.

Тэрмін дзеяння дакумента: на тэрмін, пазначаны ў лісце непрацаздольнасці.

Адказны работнік: Іўчык Марыя Мікалаеўна, бухгалтар.

У выпадку адсутнасці адказнага работніка абавязкі па выкананні адміністрацыйнай працэдуры ўскладаюцца на галоўнага бухгалтара Масцеркевіч Наталію Валянцінаўну, кабінет № 3, тэл. 242 87 16.

Памер платы, якая спаганяецца пры ажыццяўленні адміністрацыйнай працэдуры – бясплатна.

Месца і час ажыццяўлення адміністрацыйнай працэдуры – 09.00 – 17.30, кабінет № 3, тэл. 242 87 16.

2.18. Выдача даведкі аб памеры дапамогі на дзяцей і перыядзе яе выплаты

Дакументы і (або) звесткі, неабходныя для ажыццяўлення адміністрацыйнай працэдуры: пашпарт ці іншы дакумент, які сведчыць асобу.

Максімальны тэрмін ажыццяўлення адміністрацыйнай працэдуры: 5 дзён з дня звароту.

Тэрмін дзеяння дакумента: бестэрмінова.

Адказны работнік: Іўчык Марыя Мікалаеўна, бухгалтар.

У выпадку адсутнасці адказнага работніка абавязкі па выкананні адміністрацыйнай працэдуры ўскладаюцца на галоўнага бухгалтара Масцеркевіч Наталію Валянцінаўну, кабінет № 3, тэл. 242 87 16.

Памер платы, якая спаганяецца пры ажыццяўленні адміністрацыйнай працэдуры – бясплатна.

Месца і час ажыццяўлення адміністрацыйнай працэдуры – 09.00 – 17.30, кабінет № 3, тэл. 242 87 16.

2.19. Выдача даведкі аб выхадзе на працу, службу да заканчэння адпачынку па догляду за дзіцем ва ўзросце да 3 гадоў і спыненні выплаты дапамогі

Дакументы і (або) звесткі, неабходныя для ажыццяўлення адміністрацыйнай працэдуры: не прадстаўляюцца.

Максімальны тэрмін ажыццяўлення адміністрацыйнай працэдуры: 5 дзён з дня звароту.

Тэрмін дзеяння дакумента: бестэрмінова.

Адказны работнік: Іўчык Марыя Мікалаеўна, бухгалтар.

У выпадку адсутнасці адказнага работніка абавязкі па выкананні адміністрацыйнай працэдуры ўскладаюцца на галоўнага бухгалтара Масцеркевіч Наталію Валянцінаўну, кабінет № 3, тэл. 242 87 16.

Памер платы, якая спаганяецца пры ажыццяўленні адміністрацыйнай працэдуры – бясплатна.

Месца і час ажыццяўлення адміністрацыйнай працэдуры – 09.00 – 17.30, кабінет № 3, тэл. 242 87 16.

2.20. Выдача даведкі аб утрыманні аліментаў і іх памеры

Дакументы і (або) звесткі, неабходныя для ажыццяўлення адміністрацыйнай працэдуры: пашпарт ці іншы дакумент, які сведчыць асобу.

Максімальны тэрмін ажыццяўлення адміністрацыйнай працэдуры: 5 дзён з дня звароту.

Тэрмін дзеяння дакумента: бестэрмінова.

Адказны работнік: Іўчык Марыя Мікалаеўна, бухгалтар.

У выпадку адсутнасці адказнага работніка абавязкі па выкананні адміністрацыйнай працэдуры ўскладаюцца на галоўнага бухгалтара Масцеркевіч Наталію Валянцінаўну, кабінет № 3, тэл. 242 87 16.

Памер платы, якая спаганяецца пры ажыццяўленні адміністрацыйнай працэдуры – бясплатна.

Месца і час ажыццяўлення адміністрацыйнай працэдуры – 09.00 – 17.30, кабінет № 3, тэл. 242 87 16.

2.24. Выдача даведкі аб адсутнасці забеспячэння дзіцяці ў бягучым годзе пуцёўкай за кошт сродкаў дзяржаўнага сацыяльнага страхавання ў лагер з кругласутачным знаходжаннем

Дакументы і (або) звесткі, неабходныя для ажыццяўлення адміністрацыйнай працэдуры: не прадстаўляюцца.

Максімальны тэрмін ажыццяўлення адміністрацыйнай працэдуры: 5 дзён з дня звароту.

Тэрмін дзеяння дакумента: бестэрмінова.

Адказны работнік: Логвіна Дар'я Аляксандраўна, сакратар.

У выпадку адсутнасці адказнага работніка абавязкі па выкананні адміністрацыйнай працэдуры ўскладаюцца на інспектара па кадрах Вінтэрштэйн Аляксандру Пятроўну, кабінет № 5 (б), тэл. 354 47 62.

Памер платы, якая спаганяецца пры ажыццяўленні адміністрацыйнай працэдуры – бясплатна.

Месца і час ажыццяўлення адміністрацыйнай працэдуры – 09.00 – 17.30, кабінет № 5, тэл. 354 47 62.

2.25. Выдача даведкі аб знаходжанні ў адпачынку па догляду за дзіцем да дасягнення ім узросту 3 гадоў

Дакументы і (або) звесткі, неабходныя для ажыццяўлення адміністрацыйнай працэдуры: не прадстаўляюцца.

Максімальны тэрмін ажыццяўлення адміністрацыйнай працэдуры: 5 дзён з дня звароту.

Тэрмін дзеяння дакумента: бестэрмінова.

Адказны работнік: Вінтэрштэйн Аляксандра Пятроўна, інспектар па кадрах.

У выпадку адсутнасці адказнага работніка абавязкі па выкананні адміністрацыйнай працэдуры ўскладаюцца на сакратара Логвіну Дар'ю Аляксандраўну, кабінет № 5, тэл. 354 47 62.

Памер платы, якая спаганяецца пры ажыццяўленні адміністрацыйнай працэдуры – бясплатна.

Месца і час ажыццяўлення адміністрацыйнай працэдуры – 09.00 – 17.30, кабінет № 5(б), тэл. 354 47 62.

2.29. Выдача даведкі аб перыядзе, за які выплачана дапамога па цяжарнасці і родах

Дакументы і (або) звесткі, неабходныя для ажыццяўлення адміністрацыйнай працэдуры: пашпарт ці іншы дакумент, які сведчыць асобу.

Максімальны тэрмін ажыццяўлення адміністрацыйнай працэдуры: 3 дні з дня звароту.

Тэрмін дзеяння дакумента: бестэрмінова.

Адказны работнік: Іўчык Марыя Мікалаеўна, бухгалтар.

У выпадку адсутнасці адказнага работніка абавязкі па выкананні адміністрацыйнай працэдуры ўскладаюцца на галоўнага бухгалтара Масцеркевіч Наталію Валянцінаўну, кабінет № 3, тэл. 242 87 16.

Памер платы, якая спаганяецца пры ажыццяўленні адміністрацыйнай працэдуры – бясплатна.

Месца і час ажыццяўлення адміністрацыйнай працэдуры – 09.00 – 17.30, кабінет № 3, тэл. 242 87 16.

2.35. Выплата дапамогі (матэрыяльнай дапамогі) на пахаванне

Дакументы і (або) звесткі, неабходныя для ажыццяўлення адміністрацыйнай працэдуры: пашпарт ці іншы дакумент, які сведчыць асобу.

Максімальны тэрмін ажыццяўлення адміністрацыйнай працэдуры: 5 дзён з дня звароту.

Тэрмін дзеяння дакумента: адначасова.

Адказны работнік: Іўчык Марыя Мікалаеўна, бухгалтар.

У выпадку адсутнасці адказнага работніка абавязкі па выкананні адміністрацыйнай працэдуры ўскладаюцца на галоўнага бухгалтара Масцеркевіч Наталію Валянцінаўну, кабінет № 3, тэл. 242 87 16.

Памер платы, якая спаганяецца пры ажыццяўленні адміністрацыйнай працэдуры – бясплатна.

Месца і час ажыццяўлення адміністрацыйнай працэдуры – 09.00 – 17.30, кабінет № 3, тэл. 242 87 16.

6.1. Выдача дублікатаў:

6.1.1. дакумента аб адукацыі, дадатку да яго, дакумента аб навучанні

Дакументы і (або) звесткі, неабходныя для ажыццяўлення адміністрацыйнай працэдуры:

заява з указаннем прычын страты дакумента або прывядзення яго ў непрыдатнасць;

пашпарт ці іншы дакумент, які сведчыць асобу;

дакумент, які прыйшоў у непрыдатнасць – у выпадку, калі дакумент прыйшоў у непрыдатнасць;

дакумент, які пацвярджае ўнясенне платы.

Максімальны тэрмін ажыццяўлення адміністрацыйнай працэдуры: 15 дзён з дня падачы заявы, а ў выпадку запыту дакументаў і (або) звестак ад іншых дзяржаўных органаў, іншых арганізацый – 1 месяц.

Тэрмін дзеяння дакумента: бестэрмінова.

Адказны работнік: Логвіна Дар'я Аляксандраўна, сакратар.

У выпадку адсутнасці адказнага работніка абавязкі па выкананні адміністрацыйнай працэдуры ўскладаюцца на інспектара па кадрах Вінтэрштэйн Аляксандру Пятроўну, кабінет № 5 (б), тэл. 354 47 62.

Памер платы, якая спаганяецца пры ажыццяўленні адміністрацыйнай працэдуры:

0,1 базавай велічыні – за дублікат пасведчання аб агульнай базавай адукацыі, атэстата аб агульнай сярэдняй адукацыі;

0,2 базавай велічыні – за дублікат іншага дакумента аб адукацыі (для грамадзян Рэспублікі Беларусь);

1 базавая велічыня – за дублікат іншага дакумента аб адукацыі (для замежных грамадзян і асоб без грамадзянства);

бясплатна – дублікат дадатку да заявы аб адукацыі, дублікат дакумента аб навучанні.

Месца і час ажыццяўлення адміністрацыйнай працэдуры – 09.00 – 17.30, кабінет № 5, тэл. 354 47 62.

Разделы сайта